RU

Online Ürün Kataloğu


Online Ürün Kataloğu ile artık tüm ürünlerimiz sizlerle buluşuyor.İstediğiniz ürünü sipariş verebilir ve istediğiniz ürünün detaylarınıöğrenebilirsiniz .

Hakkımızda

     Kanık Şirketler Grubu bünyesinde yer alan kurumumuz, 1983 yılında ‘İlka Plastik Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ adı altında, ülke sanayisinin yoğun olduğu Kocaeli İli merkezinde 12.000 metre karelik alan üzerine kurulmuştur. En son teknoloji ve standartlara uygun olarak plastik ambalaj malzemesi üreten kurumumuz, yurt içi ve yurt dışında bir çok noktaya hizmet vermektedir.

     ISO 9001/22000/14001 Kalite Yönetim Sistemleri belgesine sahip, ürün ve hizmet kalitesini prensip edinmis olan Ilka Plastik, Kanık Sirketler Grubu bünyesinde bulunan diger kurumlar gibi müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedeflemektedir. 

     Plastik sektörünün ilkleri arasında yer alan kurumumuz müşteri talepleri dogrultusunda her tür ve ebattan baskılı ve baskısız, alçak ve yüksek yogunluklu atlet posetler, rulo çöp torbaları, gofreli ve gofresiz polietilen filmler, EVA ilaç torbalar, gıda ambalajına uygun PVC streç filmleri, tıbbi atık çöp torbaları üretmektedir.

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri

 

İlka Plastik A.Ş.

İlka Tanıtım Filmiİlka tanıtım filmiyle fabrikamıza üretim kalitemize ve biz çalışanlara daha yakından bakma fırsatı bulacaksınız ayrıca sizlere verdiğimiz değerei daha iyi anlayacaksınız.

Yönetim Sistemleri Politikamız

 
 
Gıda temaslı ve temazsız plastik ambalaj malzemesi üretimi yapan şirketimiz;
Teknolojisini yenileyerek
Çalışanlarının tam katılımını ve gelişimini sağlayarak
Süreç odaklı yönetim anlayışı ile hareket ederek 
 
Müşterilerinin hızla değişen, gelişen isteklerini tam ve zamanında karşılayarak, müşterilerinin memnuniyetini kendi memnuniyeti ve varolma sebebi olarak kabul etmiştir.
 
Bu amaçla İLKA, 
 
Tüm yasal ve müşteri şartlarını yerine getirir.
Kaynaklarını etkin kullanır.
Tasarımdan başlayarak sevkiyat ve sonrası da dahil olmak üzere tüm süreçlerinde ürün kalitesini negatif etkileyecek, gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek, iş kazalarına/meslek hastalıklarına ve çevre kirliliğine yol açabilecek unsurların belirlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla gerekli olan kalite planlarını, risk ve çevre etki değerlendirmelerini hazırlar, sürekli iyilleştirme yaparak güvence altına alır.
Yürütmekte olduğu faaliyetlerden kaynaklanan hurda ve atıkları belirler, kontrol altına alır. Hurda ve atıkların öncelikli geri kazanılmasını eğer geri kazanılamıyorsa yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlar.
Ömrü tamamlanmış ürünlerin tekrar değerlendirilmesi için toplumsal bilinç oluşturur ve bu konuda liderlik yapar.
Acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının/etkilerinin en alt düzeyde tutulması için gereken tüm çalışmaları planlar ve uygular.
Etkleşim halinde bulunduğu tüm paydaşları ile açık ve etkin iletişim kurar. 
Yönetim Sistemlerini sürekli gözden geçirir ve gerekli iyileştirmeleri yaparak sürdürülebilirliğini sağlar.
 
İLKA kaliteli ve güvenilir ürünler üreten, sektöründe yurtiçinde lider bir kuruluş olmakla birlikte, yaptığı çalışmalarda şeffaf olmayı, yazılı ve görsel yollar ile paylaşarak çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında paydaşları arasında zincirin güçlü bir halkası olmayı hedeflemiştir.

KVK Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

 

İLKA Plastik Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Çerez Kullanımımız

 

Çerez ("cookie") http://www.ilkaplast.com/adresini ziyaret ettiğinizde masaüstüne kaydedilen ve belirli bir oranda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler Sitemizin, sizi tanımlamaya ve bir sonraki ziyaretlerinizde hatırlamaya, sayfalar arasında rahat dolaşımınızı sağlamaya yarar.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • 1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6) KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mahmutpaşa Mh. Kanal Yolu cd. No 129 Başiskele / Kocaeli adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili ilkaplastik@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

6. Aydınlatma Metni Değişiklikleri

 

Sitemiz, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Aydınlatma Metni de bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup Aydınlatma Metni'nin güncel hali http://www.ilkaplast.com/ adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.

KVK Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

 

 

İlka Plastik A.Ş.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

OHSAS 18001

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

ÜRÜNLER

İLKAWRAP STREÇ FİLMLERİ
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKAWRAP STREÇ FİLMLERİ
İLKAPLAST ATLET POŞETLERİ
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKAPLAST ATLET POŞETLERİ
İLKAPLAST RULO MANAV POŞETLERİ
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKAPLAST RULO MANAV POŞETLERİ
İLKA EVA TORBALARI
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKA EVA TORBALARI
İLKA BUZDOLABI POŞETLERİ
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKA BUZDOLABI POŞETLERİ
İLKA ÇÖP TORBALARI
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKA ÇÖP TORBALARI
İLKA GOFRAJLI FİLMLER
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKA GOFRAJLI FİLMLER
İLKA HOOD
Ayrıntılar için Tıklayınız.
İLKA HOOD

GEREKLİ BİLGİLER

SÜPERMARKET POŞETLERİ VE ESNEK AMBALAJ ATIKLARI İLE İLGİLİ ÖNYARGILAR VE GERÇEKLER

Tüm dünyada olduğu gibi, dış ticaretimizin önemli bölümünü karşılayan AB ve Türkiye'de de süregelen gıda ve gıda dışı ambalajlarında iki kutuplu tartışma günden güne artarak devam etmektedir.

Bir tarafta çevre koruma dernekleri tarafından önerilen plastik ambalaja yönelik alternatifler ve ucu plastik poşetlerin ve esnek ambalajların yasaklanmasına kadar öne sürülen savlar, bir diğer taraftan da bunun karşıtı milyonlarca personeli ve binlerce bilim adamının çalıştığı, toplumun her türlü ihtiyaçlarını karşılayan bir endüstriyel branşı ve bu branşa bağlı olarak geliştirilen plastik ambalajlardan kaynaklı gelebilecek çevre kirlenmesini önleyen ürünler bulunmaktadır.

Ayrıca buna ilave olarak plastiğe karşı tutumda olan kimi görüşlerde plastik ambalaj üretiminin dünyadaki petrol tüketimini arttırdığını ve dolaylı yoldan havadaki karbondioksit oranını tetiklediğini söylemektedirler.

Öncelikle bilgi eksikliğinden kaynaklanan bu görüşe karşın gerçek şudur ki; Sentetik polimer üretimi için özellikle petrol tüketilmemektedir. Sentetik polimerlerin hammaddesi olan etilen ve propilen gazları petrol distilasyonunun ürünlerinden olan naphta'nin bir yan ürünüdür. Eğer bu yan ürünler sentetik polimerlerin üretiminde kullanılmasaydı mecburen enerji üretimi için yakılacak ve büyük bir CO2 emisyonuna yol açacaktı.

Diğer bir plastik karşıtı görüş ise plastik atıkların gerektiği gibi toplanmadığını, geri dönüşüme uğramayan ve tabiatta artık olarak kalan plastiklerin bozulmayıp yaklaşık 400-500 yıl boyunca doğada yok olmayıp çevreyi kirlettiklerini, bu sorunun çözümünün yalnızca sentetik plastik dışı veya tamamen plastik harici çözümlerle ortadan kaldırılabileceğini savunmaktadırlar.

Hâlbuki bu problemin çözümü bulunmuş ve son senelerde uygulama safhasına koyulmuştur ve geçen süre zarfında kendini ispatlayabilmiştir. Kısaca Mısır, patates ve şeker kamışı gibi ürünlerden oluşan compost malzemelerden yapılan Ambalaj malzemesi üretimleri hızla yaygınlaşmaya başlamış ve bir çok Avrupa ülkesinde diğer Ambalaj malzemelerinin yerini almaya başlamıştır.

Hedef,  %100 geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Devamı

POŞET HAKKINDA

21. yüzyılın malzemesi olarak nitelendirilen plastikleri; kullanım kolaylığı, hafiflik ve esneklik, kolay işlenebilirlik gibi pek çok avantaj sağlayan nedenleri ile her yerde görür hale geldik.

Plastikler, hızlı bir şekilde cam, kâğıt, alüminyum gibi malzemelerin yerini aldıkları ve kullanım alanlarını artırdığı için tartışmaların da odağı haline geliyorlar. Bu durum, plastiklerle ilgili pek çok gerçek olmayan bilginin üretilmesine de neden oluyor. Bunların başında da ‘plastiklerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar' geliyor. Tamamen bilimsellikten uzak, herhangi bir araştırmaya dayanmayan bilgiler, insanların plastiğe kuşkuyla bakmasına neden oluyor. Oysaki PAGEV, "Plastik en çevreci üründür" diyor ve usulüne uygun üretilmiş hiçbir plastik maddenin insan sağlığına zarar vermeyeceğini vurguluyor.

Plastiklerin çevreyi kirlettiği iddia ediliyor. Oysa kirletmek insana özgü bir davranıştır. Plastiklerin gelişi güzel çevreye bırakılmasının suçlusu olarak plastikleri görmemeliyiz. Sonuçta plastikler oraya kendi kendilerine ulaşmıyorlar. Plastik poşetleri, şişeleri ve diğer plastik ambalaj malzemelerini denize ya da doğaya atanlara dur demek yerine plastikleri günah keçisi ilan etmek doğru değildir. Bu konuda bireylerin sorumluluk almaları gerekiyor. Bu nedenle de çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün öneminin anlatılması son derece önemli. Ülkemizde ki en önemli sıkıntı yeterli bilincin oluşmamasıdır. Bunun bir sonucu olarak da atıklar kaynağında ayrı toplanmıyor ve geri dönüşüm yaygınlaşamıyor. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.

Son yıllarda, plastik poşetlere alternatif olarak kâğıt poşetlerin sunulduğunu görüyoruz. Oysa kâğıt kullanımını artıracak bu uygulama, çevre için çok daha büyük zararlar meydana getirecek. Plastik poşetlerle kâğıt poşetleri kıyaslayan aşağıda sonuçları yer alan rapor, plastiklerin neden daha çevreci bir çözüm olduğunu ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Progressive Bag Alliance (Progresif Torba Birliği), tek kullanımlık plastik torbaların, kâğıt torbalara göre çok daha çevreci olduğunu yaptırdığı araştırmayla kanıtladı. Konuya ilişkin hazırlanan raporda, tek kullanımlık plastik torbaların üretim, işleme ve geri dönüşüm aşamalarında en az enerji tüketen ve çevresel etkisi en az malzeme olduğunu gösteriyor.

Rapora göre plastik torbalara alternatif olarak gösterilen kâğıt torbaların üretimi için harcanan enerji, tek kullanımlık plastik torbalar için harcanan enerjinin 4,5 katı; yine kâğıt torbaların taşınmasında harcanan enerji ise plastik torbaların taşınmasında kullanılan enerjinin 3 katı. Toplamda ise kâğıt torbalar için 73 kWh enerji harcanırken plastik torbalar için kullanılan enerji ise sadece 14 kWh.

Yapılan araştırmada, dünyanın giderek en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen katı atık konusunda da plastik torbaların daha az atık oluşturduğu ve bu bakımdan daha çevreci olduğu görülüyor. Raporda, 1000 adet plastik torbanın 4,7 kg katı atık oluşturduğu buna karşılık aynı adetteki kâğıt torbaların ise bu rakamın yaklaşık 7 katı kadar yani 33,9 kg katı atığa neden olduğu belirtiliyor.

Raporda, tek kullanımlık plastik torbaların kâğıt torbalara tercih edilmesi halinde sera gazı emisyonunun azalacağı ve bunun da küresel ısınmayı yavaşlatacağı vurgulanıyor. Ayrıca kâğıt torbaların üretimi için ağaçların kesilmesinin de ekosistemdeki dengeyi bozduğuna ve çevreye zarar verdiğine de yer veriliyor. Yapılan araştırma, küresel ısınma nedeniyle dünyada su kaynaklarının değerinin çok daha arttığı şu dönemde tek kullanımlık plastik torbaları tercih etmenin çok daha önemli olduğunu gösteriyor çünkü plastik torbalar çok daha az su tüketilerek üretiliyor. Raporda, 1000 adet kâğıt torba için 3 bin 785 litre, aynı adetteki polietilen plastik torbalar içinse sadece 30 litre su harcandığının altı çiziliyor.

Kâğıt torbaları üretmek için ağaç keserek, çevreye zarar verildiğini, ekolojik dengenin bozulduğunu da göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca plastik poşetlere alternatif olarak sunulan bir diğer ürün olan bez torbaların üretimi için de pamuk veya benzeri bir ürün kullanılması gerekir. Tarım alanlarının daraldığı, su kaynaklarının azaldığı günümüzde, plastik gibi kolay üretilen, üretirken daha az enerji kullanılan, geri dönüştürülebilen çevreci bir ürünü kullanmak yerine, pamuk vb. tüketmek doğru bir seçim olmayacaktır. Plastiğin sunduğu avantajlar nedeniyle yerine başka bir malzemeyi koymak çok güç. Örneğin, yağmur yağdığında satın aldığınız ürünleri kâğıt ve bez torbayla ıslanmadan nasıl evinize götürebilirsiniz?

Plastiklerin üretim ve geri dönüşüm aşamalarında en az enerji tüketen, bu yönleri ile en çevreci ürün oldukları konusunun altını önemle çizmek gerekiyor. Pek çok açıdan büyük avantaj sağlayan plastikler, hafif malzemeler oldukları için nakliyede harcanan enerjiden de önemli oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. Almanya'da Ambalaj Piyasası Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir çalışmaya göre bugün plastikten üretilen ambalajlar eğer ahşap, cam, kâğıt, karton veya alüminyumdan üretilseydi, ambalajların ağırlığı ve buna bağlı olarak nakliye giderleri 4 katına çıkacaktı. Bu ambalajları üretmek için iki katı enerji harcanacak ve çöpün hacmi de 2,5 kat artacaktı.

Kanada Plastik Derneği'ne göre dünyadaki tüm plastik torbaların atıkları, günümüzde sokak ve çevremizde görünen sigara izmaritleri, şişeler, teneke kutular ve gıda ambalajı benzeri çöpler içinde yani toplam atıkların sadece yüzde 1'inden az bir yer tutuyor. Bu da gösteriyor ki plastikler çevre açısından sadece göreceli kirlilik oluşturuyor.

Günümüzün plastik poşetlerinde, ilk kullanılmaya başlandıkları 20 yıl önceye göre yüzde 70 daha az plastik kullanılıyor. Oysa diğer hiçbir endüstri dalında kaynakların minimize edilerek korunması yönünde böyle bir yol alınmamıştır.

Kaynak tasarrufu sağlayarak çevrenin korunmasına yardımcı olan plastiklerin üretilmesi için dünya toplam ham petrolünün sadece yüzde 4'ü tüketiliyor. Bunun da sadece yüzde 3'ünden plastik poşet üretiliyor. Ancak, örneğin otomobillerdeki her 100 kg plastik parça Avrupa'da benzin tüketimini yılda 12 milyon ton, CO2 emisyonlarını da yılda 30 milyon ton azaltıyor. Yani petrolün yüzde 4'ünü tüketen plastikler, kalanının da daha az tüketilmesine yardımcı oluyor.

1992 yılında yapılan bir çalışmada, plastik ambalaj kullanımı ile Amerikalı üreticilerin 336 trilyon Btu enerji tasarrufu yaptığı ortaya kondu. Bu enerji, 58 milyon varil petrole, 9,2 milyar m3 doğal gaza veya 14,5 milyon ton kömüre eşdeğer.

Modern dünya, plastiklerle ve diğer atıklarla ilgili olarak, 3R olarak kısaltılan "Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan) ve Recycle (Geri Dönüştür)" yaklaşımını tartışıyor, benimsiyor. Plastikleri, verimli bir şekilde kullanıp, geri dönüştürmeliyiz. Örneğin, kâğıt en fazla 5 kere geri dönüştürülebilir oysa plastiği sonsuz kere geri dönüştürebilirsiniz. Bir plastiği geri kazanım için eritirken 120 ile 200 derece arasında ısıtılırken, alüminyum için bu oran 650 derece, cam için ise tam 1400 derecedir. Görüldüğü gibi plastikler hem geri dönüştürülebilir hem de geri dönüşümü için en az düzeyde enerjiye ihtiyaç duyan bir malzemedir. Bir ürünün yaşam döngüsü düşünülürken üretimden tüketime ve geri kazanıma kadar bütün bu basamaklar göz önüne alınmalı ve resmin geneline öyle bakılmalıdır.

Plastikler, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunuyor. Sosyal ilerleme açısından daha çok sayıda insanın sağlık ve yaşam açısından yüksek standartlara ulaşmasını sağlıyor. Plastik kullanımı gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor ve özellikle gelişmiş ülkelerde plastik kullanımı artıyor. Tüm dünyada ve Avrupa'da, plastik poşetlerin yasaklanması söz konusu değil. Belli bir ücretle satılması, vergi getirilmesi, yine belli bir ücret karşılığı geri alınması gibi yöntemler uygulanıyor. Bunların hepsi insanların plastik poşetleri tekrar kullanmaları, ihtiyaçları kadar kullanmaları ve daha sonra geri dönüşüme kazandırmaya teşvik etmek amacı taşıyor. Modern insanların her alanda olduğu gibi, sahip olduğu kaynakları verimli kullanmaları gereklidir. Bu durum plastik poşetler için de geçerli.

Buraya kadar yer verdiklerimizle plastik poşetlerin sanılanın aksine çevreci bir malzeme olduğunu ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Unutmayalım ki sorun plastik ya da başka bir malzeme sorunu değildir. Sorunu çözmek için elimizdeki malzemeyi maksimum fayda prensibiyle kullanmalı ve geri dönüşüm bilincini tüm topluma yaygınlaştırmalıyız. Plastik poşetlerden vazgeçmek sadece sorunun boyutunu değiştirecektir ve hiçbir zaman çözümün bir parçası olmayacaktır.

Devamı

Geri Dönüşüm

Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinalarında kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

Geri Dönüşümün Önemi

 • 1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar.
 • 2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder.
 • 3.Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar.
 • 4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur.

Geri Dönüşebilen Maddeler

 • Demir
 • Çelik
 • Bakır
 • Aliminyum
 • Kurşun
 • Piller
 • Kağıt
 • Plastik
 • Kauçuk
 • Cam
 • Motor yağları
 • Atık yağlar
 • Akümülatörler
 • Araç lastikleri
 • Beton
 • Röntgen filmleri
 • Elektronik atıklar
 • Organik atıklar
Devamı

İnsan Kaynakları Politikamız

KANIK ŞİRKETLER GRUBU olarak, bizleri gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayemizin insan kaynağı olduğunun bilinci ile oluşturulmuştur. Başarıyı temel alan çağdaş insan kaynakları yönetim sistemi uygulamaları ile politikamız uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Başarıyı temel alan çağdaş insan kaynakları uygulamalarını kullanmak 
 • Çalışanlarımızın sahip oldukları yetkinlik ve her türlü geliştirilebilir yeteneklerine yatırım yaparak, sürekli gelişmelerini sağlamak
 • Rekabet üstünlüğü sağlayacak, yüksek motivasyonlu çalışanlar yaratmak

KANIK ŞİRKETLER GRUBUNU çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmektir.

 

İLKA PLASTİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

İLKA PLASTİK ailesi olarak sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile ticari faaliyetlerimizi ;

1)  Topluma katkı sağlayarak,

2)  Çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yaparak,

3)  Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kanuna, iş etiği kurallarımıza, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu olarak gerçekleştirerek,

ticari faaliyetlerimizin sadece şirket için değil aynı zamanda içinde yaşadığımız yöreyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörünü de etkilediğini düşünerek tüm bu paydaşlarla güç birliği içerisinde çalışma yaparak gerçekleştirmekteyiz.

 

 

 

 • Açık Pozisyonlar
 •  

   

  İletişim

  İLKA Plastik Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Adres:Karadenizliler Mah. Barbaros Cad. No:96/1 41040 Başiskele/Kocaeli Türkiye

  Telefon:+90 262 335 19 50

  Faks: +90 262 335 19 54

  E-Posta: info@ilkaplast.com


  İletişim Formu

  +90 262 335 19 50
  info@ilkaplast.com
  Pazartesi - Cuma 08:00 - 17:30